Na tomto místě bychom Vám rádi ukázali ve fotografické zkratce kompletní rekonstrukci rodinného domu.

Jedná se o zástavbu z poloviny třicátých let. Rekonstrukce proběhla doslova od sklepa po půdu.

Z fotografií je patrný rozsah prováděných prací, nechtěli jsme zde ale prezentovat ohromné množství fotodokumentace a tak byl proveden výběr několika obrázků z každé podstatné etapy.

Na závěr jsou přiloženy fotografie dokončeného interiéru.